POLİS MEMURU MÜNHAL DUYURUSU

 

 

I.  KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 50 Polis Memuru (35 Erkek, 15 Bayan) Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır.

 

Kadro Adı

: Polis Memuru

Meslek Derecesi

: 9’uncu Derece

Kadro Sayısı

: 2288

Maaş Baremi

: 5/4

 

 

II.  Müracaatlar,  Lefkoşa,  Gazimağusa,  Girne,  Güzelyurt  ve  İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 29,31 Ağustos 2016 ve 01,02,05 Eylül 2016 tarihlerinde mesai saatleri  içerisinde  İlçe Polis Müdürlüklerine  şahsen yapılacaktır.

 

 

III. ARANAN KOŞULLAR

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (müracaatın son günü olan   

     05 Eylül 2016 tarihi itibariyle)

 

c) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;

 

d) Herhangi  bir  suçtan  hapis  cezasına  çarptırılmamış,  affa  uğramış  olsalar  dahi, rüşvet, hırsızlık,

    hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık,  sahtekarlık,  irtikap,  hileli  iflas,  ırza  geçme  ve  benzeri  yüz

    kızartıcı  suçlar ile kumar,  sarhoşluk,  uyuşturucu  madde  kullanımı  ve  ticareti ile ilgili suçlardan

    hüküm giymemiş olmak;

 

e) Erkek ise askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak;

f) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını  yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından     

    sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

 

g) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin

    suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

 

h) Erkeklerde boy itibarıyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak  

     son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil ve yukarı   

     olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak;

 

ı) Bayanlarda boy itibarıyle 168 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak   

    son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;

 

j) h ve ı maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından  

   yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler, ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde

   yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha

   sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır

 

k) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

-1-

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

         Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

                         

 

    

V. BAŞVURU EVRAKLARI

a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve  fotokopisi,

 

 

b)

Doğum şahadetnamesi,

 

 

c)

Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

 

 

d)

Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge (erkekler için),

 

 

e)

4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

 

 

f)

İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

 

 

 

VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ

a)

Yeterlik Sınavı: (Aranan eğitim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik

 sınavından muaftır.

 

(Tarihi ve Yeri: 24 Eylül 2016 - Lefkoşa.)

Her konudan geçer puan 50’dir. Sınav ortalama geçer puanı 60 ve üzeridir.

 

b)

İngilizce Sınavı:

 

(Tarihi ve Yeri: 01 Ekim 2016 - Lefkoşa.)

Yeterlik Sınavını geçen ve muaf olan adaylar katılır. Sınav geçer puanı 60 ve üzeridir.

 

c)

Boy ve Kilo ölçümü ile Spor Sınavı. (Yapılacak vücut ölçümlerinden boy veya kiloya itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

 

(Tarihi ve Yeri: 10-12 Ekim 2016 (her iki tarih dahil) Özel Harekat Müdürlüğü - Dikmen                                                                               

(İngilizce sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

İngilizce Sınavını geçenler katılır. Sınav geçer puanı 50 ve üzeridir.

 

d)

Spor sınavında başarılı olanlar Yarışma Sınavının hem Yazılı hem de Sözlü bölümüne katılacaktır.

 

e)

Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü: Sınav puanı 60’tır.

 

(Tarihi ve Yeri: 15 Ekim 2016 Lefkoşa.)

 

f)

Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü: Sınav puanı 40’tır.

 

(Tarihi ve Yeri: 17-19 Ekim 2016 (her iki tarih dahil) Lefkoşa.)

(Yarışma sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

 

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.