Polis

Polis Genel Müdürlüğü - Misyon ve VizyonumuzKKTC POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MİSYONU


KKTC Anayasasına bağlı kalarak; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı, yurttaşlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeyen, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin koruyan, halkla bütünleşerek toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamını idame ettirmesine katkı sağlamaktır.KKTC POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN VİZYONU


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü olarak, güvenlik alanında, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanım ve bilgiye sahip, yüksek verimlilikle çalışan personel yetiştirerek, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ve halkla işbirliği yaparak evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.TAKİP İÇİN : facebook instagram twitter
Araba Araba Polis Genel Müdürlüğü © 2014-2019 PGM - BİM - Polis Genel Müdürlüğü
Araba Araba