Loading...
2024 Yılı Damga Pulu Harçları

Son Güncelleme: 23/05/2024

Polis Raporları için ₺185.00
Karakter Belgeleri için ₺91.00
Yabancı Uyruklulara Kayıt Sertifikası için ₺52.50
Sair Belgeleri için ₺38.70
Belgelerin ikinci veya daha fazla suretleri için (her biri için) ₺18.30
Toplu Tabanca veya Tabanca Tasarruf Ruhsatı için ₺3,510.00
Ateşli Silah Ruhsatı için ₺1,315.00
Her Ek Ateşli Silah Ruhsatı için ₺1,315.00
Ateşli Silah Kayıt Belgesi için ₺895.00
Ateşli Silah Devir Belgesi için ₺895.00
Ateşli Silah Kayıt Suret Belgesi için ₺175.00
90 TL veya daha fazla bir miktar için makbuz, peşin satış aklama, fatura müstahsil makbuzları ve diğer gider pusulalarının (her biri için) ₺0.20