Loading...
TRAFİK KONULARI

 • Surlar içine girişi yasak olan araçlar için;
 • Başvuru esnasında 38,70 TL lik damga pulu gerekmektedir.
 • Sigorta, muayene, seyrüsefer ve kayıt belgeleri ibraz edilmelidir.

 • Başvuruda bulunan şahıs sürüş ehliyeti veya kimlik kartını (TC ve/veya KKTC) ibraz etmelidir.
 • Başvuru esnasında 38,70 TL lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • Kaza Polis Müdürlüğü Trafik Sicil Bürosuna başvurulmalıdır.

 • Söz konusu sabit radar cezasının ödenmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında 38,70 TL'lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • Araç sahibinin bizzat kendisinin veya araç şirkete ait ise şirket yetkilisinin başvuru yapması gerekmektedir.
 • Polis Genel Müdürlüğü Trafik Radarlar Şubesine başvurulmalıdır. (Dördüncü Kat)

 • Belediyeden alınacak müracaat formu ile Bölge Trafik Şubesinden onay alınmış olmalıdır.
 • Şirket adına gelinmişse, yetki belgesi ibraz edilmelidir.

 • Başvuru esnasında 185,00 TL ‘lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • Polis Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Bürosuna başvurulmalıdır.(Birinci Kat)
MUHACERET KONULARI

 • Giriş - Çıkış Dökümü almak için müracaat, şahsın bizzat kendisi veya avukatı veya noter tastikli vekalet vereceği kişi aracılığı ile yapılabilir.
 • Başvuru esnasında Başvuruyu yapacak olan şahsın pasaportu veya kimliği, başvuruyu yapan şahsın beraberinde bulunmalıdır.
 • Başvuruyu yapan Avukat ise, ilgili şahsın kimlik bilgilerini içeren dilekçe ile başvuru yapabilir.
 • İşverenler, işçilerinin dökümlerini, İşçisi olduğunu belgelemek kaydı ile alabilirler.
 • Başvuru esnasında 38,70 TL lik damga pulu gerekmektedir.
 • İkamet etmekte olduğu Kaza Polis Müdürlüğünün Muhaceret Şubesine başvurulmalıdır.

 • Ülkeye girişte kendisine verilen vize süresi bitmeden başvurmalıdır.
 • Vize uzatmak isteyen kişi, şahsen İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesine başvurmalıdır.
 • KKTC'de çalışıyor olmamalıdır.
 • KKTC'ye giriş yaptığı Pasaport veya Kimlik ve Giriş Belgesi’de müracaat esnasında ibraz edilmelidir.
 • Herhangi bir turistik tesiste konaklıyor ise, rezervasyon belgesini ibraz etmelidir.
ADLİ KONULAR

 • Belgenin bulunduğu bölgedeki en yakın Polis Karakoluna gidip belge teslim edilmelidir.

 • KKTC Kimlik Kartı veya vatandaşı olduğu ülkenin kimlik kartını ya da pasaportunu ibraz etmelidir. İbraz edilecek belgenin fotokopisi de birlikte getirilmelidir.
 • Başvuru için 2 adet vesikalık resim gerekmektedir.
 • Karakter Belgesi bir başkası adına talep edilecekse, talepte bulunulacak kişinin vekaletnamesi gerekmektedir.
 • Vekaletname ile yapılan taleplerde, adına talepte bulunulan şahsın Kimlik Kartı fotokopisi de birlikte getirilmelidir.
 • Müracaat esnasında 91,00 TL lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • Ekstra alınacak olan Karakter Belgelerinin her bir sureti için 1 adet vesikalık ile birlikte 18,30 TL'lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • Tüm İlçe Polis Müdürlükleri ve Polis Karakollarına Müracaat edilmektedir.
 • Yurt dışından müracaatlar, KKTC Dış Temsilcilikleri veya Fahri Konsoloslukları aracılığı ile yapılabilmektedir.

 • Kişi belgesini kaybettiği bölgedeki en yakın Polis Karakoluna en erken zamandan, şahsen gidip müracaat etmelidir.
 • Kişi belgesini yurt dışında kaybetmiş ise, kaybettiği bölgenin Polis Merkezine müracaat edecek, ve kayıp tutanağı temin ettikten sonra en kısa sürede Lefkoşa Polis Müdürülüğüne müracaat etmelidir.

 • Rapor temin edebilmek için, Şahsın kendisi, Sigorta Şirketi veya Vekilinin başvurması gerekmektedir.
 • Başvuru ile ilgili olarak Dilekçe yapılmalıdır.
 • Müracaat esnasında 185,00 TL lik Damga Pulu gerekmektedir.
 • İlçe Polis Müdürlüklerine başvurulmalıdır.
KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS)